Contera Management je dynamická společnost vedená lidmi, za nimiž stojí mnohaleté zkušenosti z oblasti řízení projektů, řízení stavebního procesu a rozvoje nemovitostí. Hlavní oblastí podnikání je rozvoj průmyslových a ostatních komerčních nemovitostí.

Contera poskytuje široké spektrum manažerských služeb spojených s developerskou přípravou staveb, přípravou a řízením stavebních projektů včetně dodávky staveb.

Contera nabízí komplexní služby, od vyhledání vhodné lokality, zpracování konceptu projektu přes jeho realizaci až po uvedení jednotlivých částí do provozu.

Contera mimo jiné rozvíjí portfolio průmyslových parků sdružených pod značkou Green Square. Při rozvoji těchto průmyslových parků se Contera specializuje na výstavbu v lokalitách tzv. brownfieldů. Jedná se o dlouhodobě zanedbané lokality. Rozpadlé neudržované budovy, které nikdy neměly své charizma a dávno již ztratily svou funkci.

Z této startovní čáry zahajujeme naši práci, jejíž výsledkem jsou industriální nemovitosti a parky, které jak svojí kvalitou tak podmínkami ekonomického života konkurují projektům realizovaným na zelené louce. Moderní nájemní objekty splňující přísné nároky našich klientů, nejmodernější infrastruktura a parková zeleň. Tohoto stavu bychom nikdy nedosáhli bez našeho důrazu na design a technická řešení realizovaná na našich stavbách.

Více informací o tom jak jsme si vedli v posledním roce můžete najít v této brožuře: ke stažení

Organizační struktura:

Contera management

  • Letting & Sales
  • Project Management
  • Design
  • Podpora

Contera management

  • Contera Asset Managament
  • Contera Urban Development Fund
  • Contera Advisory Services