Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je k analýze návštěvnosti. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.

Náš přístup

Vždy se snažíme být maximálně ohleduplní k životnímu prostředí. Bereme ohled na to, jaký dopad máme nejen na životní prostředí, ale také na celou společnost.

Revitalizace brownfieldů

Naše know-how

Brownfieldy představují velký potenciál pro další rozvoj, a to zejména v době, kdy se zelené louky stávají v atraktivních lokalitách čím dál vzácnějšími. Revitalizace brownfieldů se jeví rovněž velice perspektivní z finančního hlediska, neboť veřejné instituce významně podporují přestavbu těchto míst. Což navíc přináší společenské, ekonomické a enviromentální benefity v dané lokalitě.

V oblasti developmentu vnímáme revitalizaci brownfieldů jako základní pilíř udržitelnosti.

Aktivně kooperujeme s veřejnými institucemi na revitalizaci brownfieldů. Naše poslání je revitalizovat opuštěná místa a vytvořit z nich nové ‑ funkčně uspořádané prostředí. V těchto místech, jimž vdechujeme nový život, stavíme moderní budovy podle nejnovějších trendů a s respektem k místním normám. Tím pomáháme k zvýšení prestiže měst, jejichž součástí jsou tato opomíjená místa. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

Jsme hrdí na to, že naše portfolio z 85 procent tvoří brownfieldy.

Certifikace BREEAM

Přijali jsme závazek integrovat principy udržitelnosti do svých projektů. S cílem, že naše budovy budou splňovat nejpřísnější zásady udržitelnosti. Proto uplatňujeme prestižní certifikaci BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), která je první standardizovanou metodou pro hodnocení udržitelnosti budov na globální úrovni.

Náš závazek se vztahuje nejen na nové projekty, ale také na již existující budovy.

Naším dlouhodobým cílem je certifikovat všechny nové projekty minimálně na úrovni „Very Good“.

Podpora obnovitelných zdrojů

V rámci naší snahy o udržitelný rozvoj jsou všechny naše budovy navrženy a realizovány s ohledem na možnost instalace solárních panelů. V příštích letech máme v úmyslu vybavit všechny naše objekty fotovoltaickými panely. Díky tomuto ekologickému opatření otevíráme našim nájemcům cestu k obnovitelné energii a snížení provozních nákladů. Poskytujeme jim udržitelnýzdroj energie pro dosažení jejich vlastních cílů v oblasti udržitelnosti.

Revitalizace okolí

Okolní prostředí našich budov je pro nás stěžejní. Zelené plochy jsou součástí každého z našich parků. Snažíme se využívat místní a různorodé druhy rostlin, abychom zajistili biologickou pestrost.

V souladu s naším slibem k udržitelným postupům a požadavky BREEAM myslíme na víc než jen zeleň. Instalujeme ptačí budky, hmyzí hotely a úkryty pro plazy, jež poskytují další formu útočiště a hnízdní možnosti pro volně žijící živočichy v našich parcích.

Začleňujeme venkovní posezení, která nabízejí místa pro relaxaci a setkávání. V našich parcích rovněž umísťujeme cyklistické stojany, které podporují udržitelné formy dopravy a zdravý životní styl.

Contera Park Ostrava City

Contera Park Říčany

Contera Park Říčany

Technické standardy

Pro zajištění konzistence a kvality ve všech našich projektech, důsledně dodržujeme standardy pro navrhování projektů, které jsou uvedené v Bílé knize naší společnosti. Tato kniha zahrnuje široké spektrum požadavků, od zavedení energeticky efektivního LED osvětlení až po definování standardů pro úpravy terénu, chodníků a další.

Jsme pevně přesvědčeni, že je nutné angažovat se ve prospěch celé společnosti. S nadšením podporujeme nejrůznější charitativní projekty. Prostřednictvím těchto iniciativ se snažíme mít pozitivní vliv na společnost a přispívat k naplňování cílů, které jsou v souladu s našimi hodnotami.

Věříme, že podporou těchto projektů nejen pomáháme těm, kdo pomoc potřebují, ale také budujeme sociální cítění.

  • CHARITATIVNÍ PROJEKTY

  • ZDRAVÝ A AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL

  • FÉROVÉ ZACHÁZENÍ A ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

  • FLEXIBILNÍ PODMÍNKY PRO NAŠE ZAMĚSTNANCE

Zaměřujeme naši pomoc na regiony, ve kterých působíme

Jsme hrdými partnery a sponzory řady lokálních organizací a sportovních událostí ‑ zejména v Říčanech u Prahy (kde se nachází naše centrála), v Ostravě a dalších oblastech, kde stavíme a provozujeme naše objekty.

Fotbalový tým FK Radošovice, Říčany:
Podporujeme děti, aby zůstaly aktivní.

Charitativní běh Polanka, Ostrava:
Sponzorský dar je určen na pomoc neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Naši zaměstnanci se aktivně účastní maratonu.

NextBike: Instalace cyklistických stojanů v parku Contera.
Jsme hrdí na to, že jsme součástí projektu sdílené mobility v Říčanech.

Český běh žen, Ostrava:
Sponzoring a účast našich zaměstnankyň.

Hustopečské skákání

Račianske vinobranie

Svätojurské hody

Malošarišské kulturní slavnosti

Jsme hrdým partnerem sdílené mobility v Říčanech!

Již třetím rokem poskytujeme podporu pro 40 kol sdílené platformy NEXT v Říčanech. Hlavním cílem je začlenit rozlehlý areál Contera Parku Říčany, včetně nákupní zóny, do městské struktury spojením s centrem města a vlakovým nádražím prostřednictvím nově zřízené pěší zóny a cyklostezky. Možnost vypůjčení jízdních kol je dostupná nejen pro zaměstnance firem, které mají sídlo v Contera Parku, ale též pro zákazníky obchodní zóny. V dnešní době disponujeme dvěma cyklistickými stanicemi, umístěnými před budovou Q a u budovy Terra.

Podporujeme všechny, aby zůstali aktivní!

Sponzorováním a účastí na sportovních akcích podporujeme zapojení komunity, inspirujeme mladé sportovce a přispíváme k tomu, aby byli lidé aktivní.

Myslíme na vzdělávání

Nezapomínáme na vzdělání. V rámci našeho působení s radostí zveme studenty z technických a architektonických fakult na stavby našich projektů a předáváme jim cenné zkušenosti.

Hodnoty naší společnosti

Férovost a respekt stavíme na první místo svých základních hodnot. Všem svým zaměstnancům poskytujeme rovné příležitosti k uplatnění jejich dovedností a schopností. Náš tým je tvořen z pestrého mixu talentovaných osob, který zahrnuje muže i ženy, experty i absolventy.

Každý jednotlivec má možnost uplatnit své schopnosti a profesně růst bez ohledu na národnost, věk, pohlaví, orientaci či náboženství. Podporujeme diverzitu a důrazně odsuzujeme jakoukoliv formu diskriminace nebo jednání, které porušuje etické normy a hodnoty naší firmy.

Vytváříme atmosféru, ve které se všichni cítí součástí týmu.

Hrajeme férovou hru

Naší základní hodnotou je podnikatelská integrita.

Jsme přesvědčeni o významu transparentního a etického chování. Usilujeme o vytváření obchodní kultury, jež podporuje důvěru, respekt a otevřený dialog. Náš závazek se týká zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, konkurentů, veřejných institucí a všech ostatních stran, které jsou zapojeny do naší činnosti.

Dodržujeme platné protikorupční zákony a nařízení. Máme nulovou toleranci pro jakékoliv formy úplatkářství nebo korupce a dohlížíme na to, aby všechny naše interakce byly legální a v souladu s etickými normami.

Staráme se o naše lidi

Jsme přesvědčeni, že našim zaměstnancům můžeme být zaměstnavatelem na celý život. Velmi dobře si uvědomujeme, že největším přínosem jsou naši lidé. Kontinuálně usilujeme o vytvoření prostředí, které jim umožní prosperovat v profesní i osobní rovině.

Pro podporu jejich rozvoje jim nabízíme možnosti ke zlepšení kvalifikace a zdokonalování se ve formě dalšího vzdělávání. Pobízíme a motivujeme naše zaměstnance k rozšiřování jejich dovedností, jelikož si uvědomujeme, že jejich růst znamená také růst naší organizace.

Jsme si vědomi důležitosti duševní pohody, a proto poskytujeme individuální nebo týmový koučink, který je přizpůsobený individuálním potřebám každého zaměstnance.

Klademe důraz na zdraví našeho týmu. Pravidelně, dvakrát ročně, pořádáme sportovní aktivity zaměřené na týmovou soudržnost, jako je lyžování nebo cyklistika.

Work-life balance

Myslíme na důležitost zdravého životního stylu a rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. V našich kancelářích najdou zaměstnanci různé typy míst k sezení, včetně vyhrazených prostor pro relaxaci, kde je možné si oddechnout a načerpat energii. Poskytujeme na pracovišti také zdravé jídlo a ovoce, abychom přispěli k zdravým stravovacím zvyklostem.

Důrazem na osobní rozvoj a work-life balance se snažíme vytvářet motivující pracovní kulturu.