Eva Hromasová

Finance & Accountancy

Eva vystudovala obor Peněžnictví na Masarykově Univerzitě v Brně a Účetnictví a finance na VOŠE v Praze.

Pro skupinu společností CONTERA zajišťuje finanční řízení společností, vedení účetnictví, komplexní správu financí a přípravu pro financování projektů.

Fotografie: Eva Hromasová

Ing. Kateřina Helclová

Asset Management

Katka získala vysokoškolský titul v oboru mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomie a managementu a Metropolitní univerzitě. Pracovní zkušenosti získala především v oboru Facility Management, kde pracovala přes 10 let na vedoucí pozici.

Ve společnosti CONTERA Asset Management, založené v rámci skupiny CONTERA, je Katka odpovědná za řízení společnosti, která zajišťuje komplexní správu nemovitostí a souvisejícího majetku svých klientů.

Fotografie: Ing. Kateřina Helclová

Tomáš Jirků

Partner, CEO

Tomáš má dlouhodobé zkušenosti z oblasti řízení velkých stavebních projektů a developmentu nemovitostí. Před vstupem do společnosti Contera pracoval více než 8 let jako ředitel výstavby přední developerské firmy. Pod jeho vedením bylo dokončeno více než 1 mil m2 komerčních projektů, zejména průmyslových, administrativních a retailových ploch.

Tomáš, jako CEO, je ve společnosti CONTERA odpovědný za strategické plánování investic a řízení strategických projektů.

Fotografie: Tomáš Jirků

Ing. Daniel Foltýnek

Urban Development Fund, Managing Director

Dan vystudoval Stavební fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, následně získal akreditace Manažer průmyslových zón a Marketingový specialista. Má dlouholeté pracovní zkušenosti v oblasti regionálního rozvoje.

V rámci skupiny CONTERA je Dan zodpovědný za řízení Fondu rozvoje měst, jež poskytuje zvýhodněné úvěry v Moravskoslezském regionu.

Fotografie: Ing. Daniel Foltýnek

Lucie Havlíčková

Sales & Acquisitions

Lucie má dlouholeté zkušenosti z oblasti pronájmů a prodejů všech kategorií nemovitostí. V tomto oboru se pohybuje od roku 1998.

 

Ve společnosti CONTERA pracuje od roku 2011 na pozici Sales&Acquisition, je odpovědná za akvizice nových projektů a pronájem  veškerých nebytových prostor, které má společnost ve svém portfoliu.

Fotografie: Lucie Havlíčková

Ing. Jan Heneberk

Project Management

Honza vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze a posléze získal autorizaci v oboru pozemní stavby. Po studiích se věnoval inženýrské činnosti a stavební projekci. Má dlouholeté zkušenosti s řízením výstavby průmyslových staveb a obchodních center, kde působil jako hlavní stavbyvedoucí pro velkou stavební firmu.

Ve společnosti CONTERA má Honza na starosti řízení staveb a vedení projektového teamu. Jako projektový manažer zajišťuje hladký průběh výstavby, odpovídá za povolovací řízení, výběr dodavatelů a koordinaci všech složek na staveništi.

Fotografie: Ing. Jan Heneberk

Ing. Martin Budina

Design Management

Martin vystudoval obor Městské stavitelství a inženýrství na VŠB-TU v Ostravě. Za svou diplomovou práci získal ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2012. Už v průběhu studií se věnoval práci projektanta.

Do společnosti nastoupil v roce 2014 a jeho hlavním úkolem je koordinovat přípravu projektové dokumentace projektů včetně souvisejícího engineeringu. Martin a jeho design team poskytuje podporu oddělení Letting & Sales včetně přípravy technických specifikací projektů, návrhů budov a vývoje technických řešení.

Fotografie: Ing. Martin Budina

Ing. Dušan Kastl

Partner, Project Development

Dušan je zkušený odborník v oblasti developmentu nemovitostí a řízení stavebních projektů s více než 14letou praxí. Pod jeho vedením bylo dokončeno více než 500.000 m2 průmyslových, retailových a administrativních ploch.

Před založením společnosti CONTERA pracoval pro společnost CTP, kde byl zodpovědný za developerské projekty v oblasti Čech. Do konce roku 2005 pracoval ve společnosti Erste Group Immorent, rakouské developerské firmě, a předtím pro britskou poradenskou společnost v oblasti nemovitostí, Knight Frank. Svou kariéru začal dokončením studia na Českém vysokém učení technickém v Praze, oborem Podnikání a řízení ve stavebnictví.

Ve společnosti CONTERA je Dušan zodpovědný zejména za vyhledávání, přípravu a řízení developerských projektů a řízení Contera týmu.

Fotografie: Ing. Dušan Kastl

Připravuji prohlídku