Projektový managment

Rozsáhlá zkušenost s realizací vlastních i cizích investičních projektů, nám umožnila vyvinout vysoce profesionální systém řízení projektů. Systém je navržen prioritně s důrazem na komfort investora v průběhu celého projektu, intuitivní prostředí umožňuje investorovi mít kdykoliv dokonalý přehled o stavu projektu jak v technické tak i ekonomické rovině.