Development na míru

Na základě speciálních požadavků klienta zajišťujeme veškeré činnosti spojené s nákupem pozemku, přípravou koncepce stavby, projektové dokumentace a povolení stavby, dodávkou stavby nebo jejím řízením až do fáze zprovoznění objektu a předání konečnému uživateli. Součástí služeb může být také obstarání financování projektu. Vždy se jedná o dodávku developerských služeb na klíč.